{{string}}


სახელი:
E-მაილი
ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
MUNICIPALITY OF KHARAGAULI
 • განყოფილების  უფროსი

                     

                  ინგა ლურსმანაშვილი                      

  ტელ: 577 75 00 30 

   inga-lursmanashvili@mail.ru

   

   

   

  ავტობიოგრაფია

  დაიბადა 1979 წლის 6 მაისს, დაბა ხარაგაულში.
  2001-2007 წლებში დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი. სპეციალობით იურისტი, სამართალმცოდნე.
  2006-2007 წლებში მუშაობდა ხელოვნების მასწავლებლად ბორის საჯარო სკოლა-პანსიონატში.
  2008-2009 წლებში მუშაობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სპეციალისტად იურიდიულ საკითხებში.

  2013-2014 წლებში მუნიციპალიტეტის  სახელმწიფო შესყიდვების  შესახებ  ხელშეკრულების  შესრულების  შემოწმების მიზნით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის თავმჯდომარე.

  2014  წლიდან დღემდე  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფიზიკური და კერძო სამართლის  იურიდიული პირების 

  მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე.

  2009-2014 წლებში მუშაობდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარ სპეციალისტად იურიდიულ საკითხებში.

  2014 წლიდან დღემდე მუშაობს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსად.

  გავლილი ტრენინგები და სემინარები:

   2008 წელი - სახალხოდამცველისაპარატის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგი  თემაზე-

  ადმინისტრაციულისამართალი. სერთიფიკატი

   2008  წელი-ცესკო-ს  მიერ გამოცხადებული საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერთიფიკაციო გამოცდა. სერთიფიკატი

   2010  წელი - ა.ი.პ,,თანამედროვე უნარ-ჩვევები ახალგაზრდობისათვის"ინგლისური ენის შესწავლა. სერთიფიკატი

   2010  წელი - ა.ი.პ ,,თანამედროვე უნარ-ჩვევები ახალგაზრდობისათვის" კომპიუტერული  პროგრამების  შესწავლა: MS. WINDOWS;   MS. WORD; MS. EXCEL;  INTERNET.

   2013 წელი - ვანო ხუხუნეიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრში  კვალიფიკაციის ამაღლების  სწავლება   თემაზე  ,,საკონსტიტუციო და თვითმმართველობის საფუძვლები, საჯაროსამსახურიდაადმინისტრაციულიწარმოება . სერთიფიკატი

   2014  წელი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი  ,,იაქტიურე და ჩაერთე  გადაწყვეტილების მიღების  პროცესში“  შემდეგი საკითხები:  ადგილობრივი თვითმმართველობა და მისი როლი დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნაში; ადვოკატირება; სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტი;  როგორ უნდა იყოს საჯარო მოხელე ანუ გააზრებული  პასუხისმგებლობა ხალხის სამსახურში; მონიტორინგის ცნება და სახეები;  საზოგადოებასთან მედიასთან ურთიერთობა, სერთიფიკატი

  2015 წელი - ვანო ხუხუნეიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების პროგრამა ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“  ტრენინგი თემაზე ,,ადამიანური რესურსების მართვა“.

  2015 წელი - ვანოხუხუნეიშვილისსახელობისეფექტიანიმმართველობისსისტემისდატერიტორიულიმოწყობისრეფორმისცენტრისადაგაეროს განვითარების პროგრამა, (UNDP) პროექტი  ,,რეგიონალური და  ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ ტრენინგითემაზე ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისა და მუნიციპალური საწარმოების მენეჯმენტი“ - სერტიფიკატი.

  2016წელი - სსიპ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და კონრად ადენაუერის ფონდის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობის მიერ ერთობლივად ორგანიზებულ სემინარი ,,რელიგიური ტოლერანტობა და სეკულარიზმი“ - სერტიფიკატი.

  2016 წელი - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გერმანიის საჯარო მოხელეთა აკადემიის მიერ შემუშავებული კურიკულუმის მიხედვით ჩატარებული ტრენინგი ,,ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში“ - სერტიფიკატი.

  2016 წელი - სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ დაგეგმილი ლექცია ,,მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი“ - სერტიფიკატი.

  2016 წელი - სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ონლაინ-სასწავლო კურსი ,,თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები“ - ოქროს სერტიფიკატი.

   2006 წელი - საქართველოს ფოლკლორის  ეროვნული დათვალიერება -ფესტივალის  ლაურიატი. სერთიფიკატი

  ენები: ქართული კარგი, რუსული - საშუალო.

  ოჯახური მდგომარეობა: დასაქორწინებელი.

   

  თანამშრომლები

   

  თამარ სულაქველიძე

  მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

  ტელ: 599 85 26 63

  Tamu-na@mail.ru

  თამთა მეტრეველი 

  წამყვანი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 

  ტელ: 577457445
   
  tamta.metreveli3@gmail.com

   

   

   

   

  ვალუტის კურსი
  http://www.nbg.ge/rss.php not found!
 • სამსახურის უფროსი
 • ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომლები
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
 • საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
 • წარმომადგენლებთან კოორდინირების განყოფილება
 • სამსახურის დებულება
  Kharagauli.ge © ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი